Ceník služeb

Služby pojišťovacího makléře

Činnost pojišťovacího makléře placeno pojišťovnou!
Poradenství a vyhodnocení rizik dle dohody

 

Likvidace pojistných událostí

Škody na životě, zdraví, majetku, vozidle a „povinné ručení“

Škody do 100.000,- Kč 10% z vyplacené částky
Škody od 100.001,- Kč a více 15% z vyplacené částky

 

Škody z odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

Jednotná sazba 10% z vyplacené částky

 

Služby spojené s Rozhodčím soudem

Účast na jednodenním semináři (4 hodiny) 1.000,- Kč
Poradenská činnost v oblasti rozhodčího řízení dle dohody

 

(Výše uvedené ceny jsou bez DPH)