Asistovaná pomoc při likvidaci pojistných událostí

Mám škodní událost a jsem pojištěn? Likvidaci vašich škod přenechte nám!

Od roku 2002 jsme do převzali od našich klientů stovky zejména složitých případů likvidací pojistných událostí a zpět jsme jim přinesli několik milionů korun.

Poskytujeme nadstandardní služby

Nabourané auto Našim klientům poskytujeme službu, která bývá při svém vlastním řešení  často nepříjemná, delikátní, časově a tedy i ekonomicky náročná. Jedná se o komunikaci s pojišťovnou, která má poskytnout plnění za škodu na  životě, zdraví, majetku, vozidle či za škodu z odpovědnosti našeho klienta. Toto jednání v některých případech není jednoduché a vyžaduje skutečně vysokou odbornou zdatnost.

Zejména v oblasti likvidace škod vzniklých z odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám je nezbytné být naprosto formulačně zdatný, přesný, orientovat se ve všeobecných obchodních podmínkách dané pojišťovny a neupadnout do tenat výluk z pojištění. Na druhé straně je nutné realizovat jednání se zdravotnickými zařízeními, lékaři, zdravotními pojišťovnami, posudkovými lékaři, zaměstnavateli, stavebními a opravárenskými firmami, policií ČR a v oblasti odpovědnosti s poškozenými (což bývá speciálně nepříjemná a delikátní záležitost) jako partnery, kteří nám poskytují podklady k danému případu.

V některých případech i zamítnuté škody z pojištění je možné  do 3 let od jejich vzniku opět otevřít a přezkoumat.

 Jak nám předat problém k řešení ?

  • podepsat  mandátní smlouvu s makléřem
  • podepsat plnou moc k zastupování klienta makléřem
  • předat dokumenty vztahující se ke škodě
  • podat pravdivé informace o vzniklé škodě
  • přijmout peníze domů nebo na účet

 

škodná událost Naše činnost vždy směřuje k maximální výši plnění. K tomu nás motivuje i konstrukce naší odměny, která zahrnuje veškeré náklady spojené s činností makléře při likvidaci škodní události klienta. (V ceně nejsou zahrnuty případné odborné posudky, které jsme pro Vás rovněž schopni zajistit)

 

Kolik Vás to bude stát?

Odměna je vypočítaná ze skutečné výše plnění. Výše spoluúčasti do výše odměny není zahrnuta.

Škody na životě, zdraví, majetku, vozidle a „povinné ručení“

Škody do 100.000,-Kč - sazba 10% z vyplacené částky

100.001,- Kč a více - sazba 15% z vyplacené částky

Odpovědnost za škody způsobené třetím osobám

10% z vyplacené částky

Ceny jsou uvedeny bez DPH.